Välkommen till ABIC Kemi AB!

PRESSMEDDELANDE

”Vi ingår nu i en multinationell koncern vilket kommer att öka vår leveransförmåga och vi kommer ha en än bättre kompetensförsörjning.-Det finns inga förändringar i personal eller ledning och vi kommer att fortsätta att vara en helhetsleverantör av kompletta tekniska och kemiska lösningar för den svenska och danska marknaden säger Nicklas Johnson VD ABIC Kemi AB. Att fortsätta leva upp till våra kunders behov och förväntningar kommer fortsatt att vara vår högsta prioritet.”  Läs mer…

 ABIC Kemi är ett av företagen i Lindberg & Lund-gruppen.

Mera information om Lindberg & Lund gruppen