ADMINISTRATION

Vår filosofi är att ha god kunskap om användningen av våra produkter, ombesörja snabba och säkra leveranser från vårt eller våra distributörers lager. Ha den rätta kompetensen inom kvalitetssäkring, lagstiftning samt hälsa, miljö och säkerhet vid användning av kemikalier och tillhanda hålla en bra service till våra kunder.

KVALITETSSÄKRING

Mer information

Kvalitet är mycket viktigt för oss, vi strävar ständigt efter
att leverera rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris.

Läs mer

ISO 9001/14001: 2015

Mer informasjon

Arbetsmiljön, säkerheten och vår relation med myndigheterna,
vårt engagemang för miljön och hållbar utveckling ska vara fokus i vårt arbete.

Läs mer
ISO 9001:1400 - ABIC Kemi AB

ISO 9001: 2015 – ISO 14001:2015

Behandling av personuppgifter
Leveransbestämmelser

KONTAKT OSS