HealthCare & LifeScience

Vi är stolta över att erbjuda innovativa och hållbara medicintekniska produkter och ingredienser av farmaceutisk kvalitet. Vår portfölj av vätskor, limmer och polymerer kommer att matcha ert ständigt ökande behov av hållbarhet, innovation och compliance .
Vår Life Science-portfölj stöder er
efterfrågan på hållbarhet, kvalitet och innovation i era formuleringar av produkter för personal Care samt rengöring.

Besök vår Norska hemsida för mer information genom att klicka på bilderna nedan

HealthCare
LifeScience

A word from the Sales Manager

Lars Martin Haugberg

Staying competitive Today means moving fast, focused and flexible without compromising on quality or sustainability along the way.

We facilitate your competitiveness by offering complete and innovative portfolios from the world’s leading producers, in-house technical expertise and swift response to your challenges.

Contact
Direkte: +47 64975561
Mobil:    +47 97127863
larsmartin@lindberg-lund.no