ELEKTRONIK

Sedan 1978 har ABIC levererat kända varumärken och produkter för impregnering, isolering och ingjutning. Alla våra produkter kommer från världsledande tillverkare. Detta garanterar kvalitet och funktioner som i sin tur hjälper dig med din kvalitetssäkring / hantering. För att säkerställa dina dokumentkrav tillhandahåller vi uppdaterade säkerhetsdatablad och vid önskemål analyscertifikat på levererad produkt.

Ingjutning
Lim/Tätning
Fett
Lödning
UV-utrustning
blandning och dosering

Ingjutning

För att skydda din applikation mot ex. fukt, damm och stötar rekommenderar vi ingjutning av komponenterna. Du får då fullt skydd mot yttre påverkan som exempelvis smuts och stötar. Vi säljer produkter för isolering, inkapsling, värmeledning och impregnering av elektronik och elektriska komponenter.

Våra gjutningssystem är från Huntsman, OBO och Synthene och levereras som:

Silikon används mycket allmänt för att skydda elektronik där det finns krav på hög elasticitet, hög kemisk beständighet och i kombination med hög termisk motstånd (temperaturintervall -50 / + 200 grader Celsius). Gjutningssilikoner finns i varianter från mycket mjuk GEL till ca. Shore A 80 (jämförbart med bildäckgummi). Silikoner är inte lika diffusionssäkra som andra material, så applikationer under konstant påverkan av vatten bör beakta andra ingjutningsmaterial.
I sortimentet ingår också värmeledande pastor.

Polyuretan är en av de mest använda härdplaster på marknaden. I denna kategori används polyuretan som gjutmassa i allt från produktion av prototyper till produkter med extrema mekaniska egenskaper som används i exempelvis gruvdrift eller andra tunga mekaniska industrier där hög slitstyrka krävs. Polyuretan är ett prisvärt gjutmaterial som är mycket väl lämpat för elektriska applikationer.

Epoxi används ofta som skydd för elektronik. Det är relativt hårda material som tål stora belastningar. Vi har många olika system som är lämpliga för elektriska specifikationer. Produkterna optimeras sedan för viskositet, värmeledning, hårdhet och mekaniska egenskaper, så att både process- och slutegenskaper optimeras.

Dina krav och önskemål för värmeledning, hårdhet, fuktskydd, viskositet och härdningstid kommer att vara avgörande för vad vi ger för produktrekommendation.

Till Kategorier

Länkar

Broschyrer

Frågor? Ta kontakt

Lim / Tätning

De flesta materialen kan limmas. Lim kan också ge mer hållbara fogar än ex. mekanisk sammanfogning, detta genom att limfogen bland annat kan absorbera vibrationer så att inte ett brott uppstår. Ett lim fungera som både ett sammanfogande och ett tätande material. Dessutom kan limmet sprida värmen så att komponenter inte överhettas. Lim kan också leda elektricitet och vi kan erbjuda produkter med olika elektrisk ledningsförmåga.

Vi har ett brett sortiment av många olika silikonlim, både 1-komponent och 2-komponent lim. Viskositeten, härdtider, färger, värmeledningsförmåga, fästförmåga och olika certifikat är exempel  på funktioner du kan välja mellan. Eftersom alla applikationer är unika kan vi hjälpa dig med förslag på lämpliga silikonlim för just din applikation.

När du behöver silikon som ska vara olje- och kemikaliebeständiga måste fluorsilikon användas. Det här är avancerade speciella silikoner som inte upplöses eller påverkas. Det här är relativt dyra lösningar, men de kan vara en mycket viktig del av din kvalitetskontroll i produktionen och när produkten används.

Vi levererar produkter från Wacker.

Kontakta oss för att diskutera vilket lim som passar bäst för dig och din applikation.

Industriell produktion kräver allt snabbare cykelhastighet, vilket gör att UV-härdande lim blir mer relevanta. Du behöver inte vänta i timmar eller dagar på att limmet härdar innan produkten kan fortsätta i produktionslinjen. Limmet härdar här med UV (ultraviolett) ljus (samma teknik som används av tandläkare) och det härdar på några sekunder. Vi har tillgång till en mängd olika produkter från Panacol för limning av både plast, metall och glas. Rena UV härdande limmer används där det är möjligt att för ljuset att komma åt. Om det finns ”skuggområden” i din applikation finns det också UV-lim som härdare med luftfuktighet alternativt med värme (med längre härdningstider). Förutom lim erbjuder vi även UV-utrustning från Hönle.

Vi levererar produkter från Panacol och Hönle.

Med denna app kan du enkelt hitta rätt Araldit lim.
Kontakta med oss om du har några frågor
Till Kategorier

Länkar

Broschyrer

Frågor? Ta kontakt med oss

Fett

Silikonpasta p

Vi har olika typer av fett för elektriska applikationer. Våra fetter härdar inte och behåller sin flexibilitet under åratal. Detta kan vara  fett som förhindrar kortslutningar i områden där föroreningar kan orsaka problem, Vi har silikonfett i olika förpackningar för sådana behov. Dessutom har vi olika värmeledande fetter för användning där värme ska avledas effektivt.

Kontakta oss om du har några frågor angående din applikation.

Vi levererar produkter från Wacker.

Di-elektriskt fett förhindrar elektrisk kontakt mellan olika delar. Dessa finns i olika viskositeter och motstånd beroende på var de ska användas.

Termiskt ledande fett används för att överföra / ta bort värme från utsatta komponenter. Värmeledningsförmågan bestäms av fyllmedlen och egenskapen mäts i W / mK (watt per meter * Kelvin). Värmeledande material har konduktivitet från 0,5 W / mK och upp till ca. 5 W / mK.

Till Kategorier

Länkar

Broschyrer

Frågor? Ta kontakt med oss

Lödning

Mer information kommer.

Kontakta oss på +46 (0) 11- 14 90 30 vid frågor.

Till Kategorier

Länkar

Broschyrer

Frågor? Ta kontakt med oss

UV – utrustning

Vissa lim och lacker kräver UV- ljus för att härda, vi marknadsför ett stort sortiment av UV-utrustning från Hönle. UV-härdande limmer och lacker härdar på några sekunder och ger mycket snabb och effektiv produktion, kontakta oss för val av utrustning och lim till er applikation. Har ni en befintlig utrustning så säljer vi också reservdelar som ex. UV Lampor alt. LED-Lampor.

Till Kategorier

Länkar

Broschyrer

Frågor`? Ta kontakt med oss

Blandning och dosering

Rätt blandning av kemikalier är viktig för slutresultatet vid ex. limning och gjutning.

THINKY Mixer är en unik blandningsmaskin där blandningsbehållaren både snurrar (moturs) och roterar (medurs) i en bana ungefär på samma sätt som jorden roterar runt solen.

Interaktionen mellan behållarens snurrande och roterande alstrar ett spiralflöde med stigande och fallande strömmar i blandningsmixen och ger snabbt en enhetlig blandning. Luftbubblor i materialet pressas ut till ytan.

Olika material kan blandas, från vätskor och material med hög densitet till nanopulver. Komponenter med mycket olika sammansättning och egenskaper mixas till en enhetlig blandning.

Vi har även ett stort utbud av mixers och limpistoler till våra limmer och tätningsmaterial

THINKY nano

Klicka på knappen nedan för att se fler videos från THINKY Mixer.

THNIKY video
Till Kategorier

Länkar

Broschyrer

Frågor? Ta kontakt med oss

KONTAKTA OSS