Dessa flygplan måste vara lätta och det är ett krav som avancerade kompositer uppfyller bättre än något annat material.

De senaste åren har användningen av obemannade flygplan (UAV) vuxit enormt inte bara för militära applikationer utan också för fritids- och kommersiellt bruk. Dessa flygplan måste vara lätta och det är ett krav som avancerade kompositer uppfyller bättre än något annat material. I genomsnitt består ett UAV upp till 50% kolfiber. Hexcels HexTow®-kolfibrer ger det nödvändiga förhållandet mellan styvhet och vikt som krävs för UAV.

Komposit har flera fördelar för lätta UAV. Kolfiber är i sig lätt med en densitet på cirka 2 g/cm³, och kolfiberkompositer består vanligtvis av 35% till 45% kolfiber, så kompositens totala densitet ligger i intervallet 1,3 till 1,6 g/ cm³.