Riskhantering i samband med coronaviruset

ABIC Kemi AB 16.03.2020

ABIC Kemi AB följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och genomför kontinuerliga åtgärder för att minska risken för våra anställda och våra kunder.

Vi jobbar i möjligaste mån hemifrån med enbart nödvändig bemanning på kontor och lager. För de anställda finns riktlinjer för hur man ska agera för att minimera smittspridning. Om omfattningen av spridningen av coronaviruset leder till att några av våra anställda inte kan utföra sitt arbete på grund av karantän eller sjukdom kommer vi att vidta åtgärder som säkerställer leveranser till kunder i så stor utsträckning som möjligt.

Nicklas Johnson
CEO