For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Om ABIC.
I Accept

Video beskriver pultruderingsprosessen benyttet for å lage komponenter i kompositt.

Relaterte videoer