Kristianstad kommun har byggt om det gamla  Rådhuskvarteret från år 1891 till ett nytt kommunkontor och regionkontor. Ombyggnaden var klar 2014.

img_595511

 

Det gamla Rådhuset och Polishuset sparades liksom fasaderna mot söder och väster. I det övriga kvarteret byggdes ett nytt modernt kontorshus i 6 plan med ljusgårdar, sessionssal och möteslokaler. Totalt arbetar 700 personer i det nya rådhuskvarteret. Byggnationen stod klar till firandet av Kristianstads 400-årsjubileum 2014.

Ombyggnaden av ett helt kvarter i den kulturhistoriskt värdefulla stadskärnan ställde stora krav på utformningen. På utsidan blev förändringarna av rådhuskvarteret begränsade. De flesta fasaderna står kvar, men de var i stort behov av renovering.

 

img_6017

 

 

img-0071

Putsen på de gamla fasaderna blästrade försiktigt. Bara det nödvändigaste togs bort och ersattes med ny puts. Balkongkonsoler och fasadutsmyckningar med komplex form togs ner och justerades och reparerades i verkstad.  Därefter tillverkades gjutformar i silikon (Elastosil 4630). Nya konsoler och utsmyckningar göts sedan av gjutmassan Jesmonite AC 730 och monterades tillbaka på fasaderna.

img_597911

Fasadrenovering utfördes av Hoby Mur och Puts i Bräkne Hoby.