I Lindberg & Lund-gruppens materialprovningslaboratorium, i Vestby utanför Oslo, testas produkter i olika kundapplikationer.

I laboratoriet finns bl a en Instron-maskin, med kapacitet upp till 50KN, för olika mekaniska tester. Maskinen är ansluten till en klimatkammare där provningstemperaturen kan regleras mellan -30°C och + 200°C.

I en större fristående klimatkammare, från Vötch, kan långsiktiga åldringsprov, inom temperaturintervallet -70°C till +180°C och med luftfuktighet mellan 0-100 %, genomföras.
I labbet finns också UV-utrustning, dispenseringsutrustning och utrustning för corona och plasmabehandling.

ABIC Kemi är ett av företagen i Lindberg & Lund-gruppen.