Kol- och glasfiberväv
Fiberarmerade härdplaster består av fibrer och bindemedel (matrismaterial).

Fibrerna ger den mekaniska styrkan och bindemedlet binder samman fibrerna till en homogen struktur. Fibrerna användes som tråd, väv eller flock, och de vanligaste materialen är glas, aramid och kol. Den vanligaste armeringen är glasfiber, som har ca 2200 Mpa draghållfasthet och en E-modul ca 72000 Mpa. Kolfiber har dubbelt så hög draghållfasthet och drygt 4 gånger högre E-modul.

ABIC marknadsför glasfiber-, aramid- och kolfiberväv i olika vävning och som UD eller Multiaxial matta med olika tjocklek för kvalificerade kompositkonstruktioner. Ett urval av väv och matta lagerföres och levereras från ABICs lager i Norrköping.

ABIC lagerlista
kolfiberprepreg

Hexcel kol och glasfiber

Hexcel Selector Guide IndustryRedux Selector Guide
HiMax
HexMC® Materials for Industries
HexPly® Prepregs for Industries
HexTow® Carbon Fiber for Industries
HexWeb® Honeycomb for Industries
HexTool® Composite Tooling Material
PrimeTex®HiTape®

Selcom kol- och glasfiber

Composite glass fabricComposite Carbon fabric solutions