epoxilim
Generellt har sammanfogning med lim den fördelen att en limfogen fördelar krafterna jämnt över hela fogen och minimerar belastningskoncentrationer. Vid kemisk sammanfogning, dvs limning ska limmet väta ytorna som ska sammanfogas och fylla gapet mellan ytorna. Sedan ska limmet stelna och när den processen är klar kan limfogen belastas.

De starkaste limmerna stelnar genom en kemisk reaktion. Andra härdar genom en fysisk förändring, t ex genom kontakt med fukt eller belysning med UV-ljus. ABIC marknadsför lim med olika egenskaper för specifika tillämpningar.

Vilket eller vilka material som ska sammanfogas och applikationen bestämmer vilket lim som ska användas. Härdtid, hållfasthet, användningstemperatur, kemisk motståndskraft är exempel på egenskaper som kan krävas i en speciell tillämpning.

ABIC marknadsför alla typer av lim med alla limkemier

Araldite lim

araldit_logga_GIF

Araldite adhesive short potlife(.pdf)
Araldite adhesive medium potlife(.pdf)
Araldite adhesive long potlife(.pdf)
Araldite adhesive very long potlife(.pdf)
Araldite adhesive no-mix potlife(.pdf)
Araldite Surface pretreatments (.pdf)
Araldite 2000+ blandningspistol och mixer
Wackerlim

Plastic Bonder

ABIC Marknadsför ett nytt Lim för feta plaster

Lindberg & Lund-gruppen har tagit fram ett nytt lim, Plastic Bonder V1, för polypropylen(PP),polyetylen(PE) och andra termoplastiska olefiner (TPO). Feta plaster med låg ytspänning är kända för att vara svåra att limma emot eftersom de har en opolär, glatt och inert yta.

Det nya limmet härdar i rumstemperatur och har god beständighet mot fukt och vatten. Limytorna behöver endast avfettas med isopropanol.

Lindberg & Lund-gruppen har utfört en omfattande testning och fått mycket goda resultat med Plastic Bonder V1.

Plastic Bonder (.pdf)
Wackerlim

Wacker Silikonlim

Silikon fäster bra på olika material och har utomordentliga termiska egenskaper. Det kan användas inom temperaturintervallet -50 till +180ºC (extremt silikon klarar -100 till +250 ºC).

Korta tidsperioder klarar silikoner ända upp till 350ºC . Limfogen får god vibrationsdämpning pga silikonets låga E-modul. Samtidigt tätar silikonlimfogen och förhindrar korrosion. Silikon har också har goda elektriska isolationsegenskaper, vilket minimerar risken för galvanisk korrosion.

Hög flexibilitet och låg E-modul minimerar påkänningar i limfogen pga temperaturväxlingar. Silikon fungerar därför utmärkt för att sammanfoga material med stora skillnader i utvidgning. Silikon har god väderbeständighet, motstår syre, ozon och UV-strålning samt har mycket bra kemisk motståndskraft. Silikon har utmärkta miljöegenskaper och inga kända skadliga egenskaper.

ABIC distribuerar Wacker Silicones silikonlim. Det är ett brett sortiment med olika egenskaper: från flytande till pasta, hårdhet från shore A 10 till 80 (även kompressibla), från transparent till svart, elektriskt isolerande eller halvledande och termiskt isolerande.

Tabell silikonlim (.pdf)
Tensor

Tensorgrip

Tensor är ett av den internationella organisationen Quin Global’s varumärken. Det är namnet på en omfattande serie av produkter, allt från högt utvecklade och avancerade spraylimmer till grundläggande smältlimmer. Varje typ av lim tillhör en av de kraftfulla undervarumärkena: TensorGrip, TensorBond, TensorPUR och TensorMelt.

Tensor datablad M30
Tensor datablad M55
Tensor

ABIC Marknadsför Panacol UV härdande, elektriskt och termiskt ledande lim.

Panacol elektriskt ledande lim innehåller metalliska fyllmedel
som silver eller grafit. Ju mer fyllnadsmaterial produkten innehåller,
desto högre är dess konduktivitet.

Fördelar jämfört med andra tekniker:
● bly- och lösningsmedelsfritt
● Härdar vid låg temperatur ● kan lätt integreras i befintliga monteringsprocesser
● hög flexibilitet vid temperaturchock
● hög termisk stabilitet

1-komponent elektriskt ledande lim
Fördelar: enkel behandling med dispenser, screentryck eller
nål överföring – ingen blandning behövs.

2-komponent  elektriskt ledande lim
Fördelar: lång hållbarhetstid, härdning vid rumstemperatur är möjligt, mycket
korta härdningstider vid högre temperaturer.

Termiskt ledande lim uppnår högsta värmeledningsförmågan med metalliska
fyllmedel, som inte bara är termiskt utan också elektriskt ledande.
Om det bara behövs värmeledningsförmåga, bör icke-metalliska
fyllmedel användas.
Fördelar jämfört med andra tekniker:
● Samtidig avledning av hög värmeenergi ochnmekanisk fixering i kontrast till pastor
● Lösningsmedelsfri
● Snabb härdning
● Hög renhet och lågt jonisk innehåll

1-komponent lim:
● Lämplig för manuell produktion och automatiserade produktionslinjer
● Behandling med dispenser, screentryck och stift överföring

Panacol  lim innehåller inte tungmetaller och uppfyller RoHS, WEEE och REACH direktivet..

industrilim-2-ny

Panacol UV-LED-härdande epoxylim
Till nyligen var UV-LED-härdande lim begränsade till fria-radikal-härdande akrylater. Med den senaste utvecklingen av nya och innovativa fotoinitiator, kan UV härdande epoxi
system också härdas på sekunder.

Alla Panacol LCD-härdande epoxilim och tätningsmedel kan också härdas med traditionell bred-spektrum utrustning för UV-härdning.Således kan den nya generationen av epoxilim också användas i befintliga UV- bindningsprocesser.

Fördelar med LCD härdande epoxilim:
● Avancerad tillförlitlighet
● Högt temperaturintervall
● Låg krympning
● Lågt joniskt innehåll
● Hög glasövergångstemperaturer

Fördelar med med UV LED utrustning:
● Hög energieffektivitet
● Mindre värmestrålning
● Lång livslängd
● Ingen stand-by tid
● Ingen uppvärmnings- eller avsvalningsfas

UV-LED-Curing Epoxy Adhesives
Electrically and Thermally Conductive Adhesives