Lera Superclay

Blandningsmaskiner

THINKY Mixer är en unik blandningsmaskin där blandningsbehållaren  både snurrar (moturs) och roterar (medurs) i en bana ungefär på samma sätt som jorden roterar runt solen.

Interaktionen mellan behållarens snurrande och roterande alstrar ett spiralflöde med stigande och fallande strömmar i blandningsmixen och ger snabbt en enhetlig blandning. Luftbubblor i materialet pressas ut till ytan.

Olika material kan blandas, från vätskor och material med hög densitet till nanopulver. Komponenter med mycket olika sammansättning och egenskaper mixas till en enhetlig blandning.

Thinky Mixer finns i olika storlek från 100 ml blandningskärl till 2 x10 liter. Mer är 22000 enheter har levererats till användare worldwide.

THINKY- broschyren
THINKY- Nano Premixer PR-1
Container and Adapter for Thinky Mixers
Kylsystem för Thinky Mixers

Hittade du inte vad du sökte?

Kontakta oss