Jesmonite är  ett icke toxiskt material fritt från lösningsmedel. Det kan tillverkas i olika färger och strukturer och ett stort antal olika fyllmedel kan användas för att efterlikna befintliga material som t ex metall, trä, sten och läder. Genom låg värmeutveckling under härdning lämpar sig Jesmonite även för stora gjutningar.

Det lämpar sig utmärkt för konstruktion av lätta glasfiberförstärkta paneler i olika strukturer och dekorativa gjutningar för användning i t ex offentlig miljö såväl inom- som utomhus.

Jesmonite är ett miljö- och användarvänligt material som uppfyller många av de krav som förekommer inom byggnadsindustrin, speciellt krav som gäller brandsäkerhet och slagtålighet.

Jesmonite.se