Aluminiumkomposit, epoxiharts Metapor Metapor
Materialet består av aluminiumhydroxid och epoxiharts som pressas till en mikroporös struktur med porer av 12 micron storlek som ger en homogen luftgenomsläpplighet över hela ytan. Användes för tillverkning av vakuumgjutformar, vakuumgripdon, vakuumfixturer och luftkuddesystem.

Materialet aluminiumkomposit är lätt att maskinbearbeta och luftgenomsläppligheten påverkas inte av bearbetningen. Materialet har värmeledningsegenskaper liknande aluminium.

Metapor® är särskilt lämpligt för djupa detaljrika vakuumgjutformar och formar med stora flata ytor. Metapor kan poleras spegelblankt och detta tillsammans med avsaknaden av borrhål ger detaljer med hög finish.

Produktinformation
Metapor BF 100 AL
Metapor HD 210 AL
Metapor MC 100 AL
Metapor HD 100 AL
Metapor CE 100 White