Plastteknik Nordic 2017 blev en succé för oss på ABIC,

Vi fick tillfälle att diskutera ny teknik och nya applikationer med många besökare.

Vi vill även passa på att tacka våra leverantörer, kunder och besökare som bidrog

till att det blev en fantastik mässa !

2774 besökare kom till Plastteknik 2017 i Malmö för att hitta nya produkter och tekniker.

Mera information från mässan