mått på hur lättflytande en vätska är, påverkar den vätande förmågan