Lamineringsteknik där det härdande laminatet täcks med plastfilm varefter luften sugs ut, medför högre och jämnare kvalité, mindre luftbubblor, högre fiberhalt, bättre arbetsmiljö