ytbehandling av fibern för att öka dess vätande och bindande förmåga,  olika beroende på typ av matris