förimpregnerad fiber. Vanligen impregnerad med en epoxi, men andra matriser som polyester, fenol, cyanatester och bismalimid finns också.