den tid som en epoxiharts kan användas vid laminering från tillblanding till viskositeten är för hög,