kallas också avrivningsduk, släppfilm, släppduk. Läggs direkt på laminatet för att det ska vara möjligt att ta bort andra material som ligger mellan laminatet och vakuumduken i en sluten process. Peel-ply är vanligen en väv av t.ex. nylon som kan fås med eller utan medel för att underlätta att riva av den.