armeringsfiber med hög hållfasthet, fibern gjord av antingen PolyAkryloNitril-tråd. (PAN) eller en oljeprodukt (pitch) som karboniseras genom en pyrolysprocess. Finns i E-moduler från 200 GPa till 900 GPa.