substans som tillförs härdplastharts för att påbörja ett härdningsförlopp