spiralformat plaströr som egentligen används att hålla ihop elkabel. I komposittillverkning kan den användas till att distribuera matris eller tryck.