Heat Deflection Temperature, anger den temperatur där plastens fysikaliska egenskaper försämras