plastmaterial där polymerkedjorna blir kemisk förbundna i en härdprocess. T.ex. polyester, vinylester, epoxi och fenol.