Continuous Mat, fibermatta med kontinuerliga fibrer i slingor