fluffig filtmatta som används dels för att ta upp överskottsmatris och dels för att säkerställa ett jämnt utbrett tryck under vakuumduken