korsning mellan ugn och trycktank. Används för härdning av kompositer, vanligen prepreg, under högt tryck och hög temperatur.