substans som tillförs i härdplastharts för att förkorta härdtiden