Panacol har utvecklat ett nytt optiskt klart lim: Vitralit® 50004. Det nya limmet är ett 1-komponent UV-härdande akryllim med ultra låg viskositet, som används för att limma displayer och laminera optik.

Vitralit® 50004 har god vidhäftning till en mängd olika substrat, inklusive ytbelagt glas, PET och annan plast samt film. Den mycket låga viskositeten fyller snabbt ut kaviteter utan risk för luftinneslutningar. Limmet härdar snabbt med minimal krympning och restspänning mellan substraten.

När Vitralit® 50004 har härdat är fogen mycket mjuk. Termiska spänningar mellan olika substrat kan neutraliseras utan att orsaka delaminering. Det härdade limmet är optiskt klart och icke-gulande med utmärkt ljustransmission.