Effektiviserar produktionen, förbättrar arbetsmiljön och sparar material.

HexPly® XF2 är en strukturell väv med ett ytskikt, som ger en lackeringsklar yta direkt ur formen, utan defekter pga. pin holes, överlappningar eller genomslag.

Det integrerade ytskiktet eliminerar all hantering med gelcoat. Det förkortar uppläggningen i formen och ökar formutnyttjandet. Det är också en betydligt bättre lösning ur arbetsmiljösynpunkt.

XF 2 utnyttjar M79-hartskemin som har låg exoterm värmeutveckling och låg härdtemperatur. Den är lätt att använda med god draperingsförmåga och initial klistring till verktyget.

Härdtiden är 4 timmar vid 80 °C och hållbarheten i rumstemperatur är 6 veckor. XF 2 med sitt ytskikt är en integrerad del av det totala laminatet vilket också medför en viss viktbesparing.