Levererar glasfiberväv för byggindustrin och konstruktioner med stora påkänningar.
http://www.vitrulan.com