Hexcel är världens största tillverkare av kol- och glasfibervävar. 2015 hade Hexcel 5900 anställda vid  fabriker runt om i världen och en omsättning av 1.9 miljarder USD.

Länk till Hexcel web-site och Hexcel  Latest News & Events