Levererar lim, fog-och tätningsprodukter till byggindustrin
http://www.geocel.co.uk/