Världsledande leverantör av släppmedel för gjutformar och verktyg
http://www.chemtrend.com/