Ledande tillverkare av tubväv och tape av  kol-, glas- och aramidfiber.
http://www.atg-composite.com