Allmänna leveransbestämmelser (PDF)

General Conditions (PDF)

Ansvarsfriskrivning (PDF)

Disclaimer (PDF)