REACH grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.

REACH gäller i huvudsak för kemiska produkter, dvs. ämnen och beredningar/preparat. Registreringskraven gäller till exempel den som tillverkar kemiska ämnen eller den som importerar kemiska ämnen och beredningar.

Tidsaxel för REACH

reach

ABIC välkomnar REACH målsättning att värna om miljö och hälsa, vilket är i överensstämmelse med vår egen kvalitet- och miljöpolicy.

Utförlig information om REACH finns t ex på nedanstående länkar:
Kemikalieinspektionen webbsida
European Chemical Agency