Miljö & kvalitet

ABIC Kemi AB är distributör och levererar material för:

  • Sammanfogning och tätning
  • Kompositkonstruktioner
  • Formgivning, prototyper och verktyg
  • Elkraft och elektronik
  • Konsumentprodukter
Vår affärsidé är att med god produktkännedom och tekniskt kunnande efter kundens krav råda och vägleda till optimalt val av produkt. Vi arbetar aktivt med att få våra kunder att välja produkter som har minsta miljöpåverkan.

Ständiga förbättringar och kritisk granskning är ledord i vårt kvalitets- och miljöarbete.

Vi lyssnar till kundernas krav och varje utfört arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Vi betraktar existerande lagar, miljökrav och andra föreskrifter som minimikrav.

Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken och sträva efter att förebygga föroreningar och hushålla med naturens resurser.

Vi strävar kontinuerligt efter att höja kompetensen och medvetenheten i kvalitets- och miljöfrågor hos alla våra anställda Vid bedömning av affärspartner betraktar vi aktivt kvalitets- och miljöarbete som en merit.

Denna kvalitets- och miljöpolicy gäller för ABIC Kemi AB som arbetar med ISO 9001 och ISO 14001 enligt Hackeforsmodellen i Risängens Miljö- och kvalitetsgrupp

Nicklas Johnson
Verkställande direktör

sp_certifierad