Isländska företaget Limtre Virnet har byggt en ny ladugård om 860 m2 i Brydjuholt i utkanten av Fludir, ett samhälle ca 60 km väster om Reykjavik. Ladugården är 22 m bred och  39 m lång. Höjden är 7 m.

DL Chemicals lim- och tätningsmassa har använts för att limma och täta mellan sandwichpaneler, fylla ut i hörn och svåråtkomliga utrymmen, limma och täta runt dörrar och fönster.

Parafoam= polyuretan tätnings- och isoleringsmassa har använts I alla hörn och runt fönster och dörrar

Detaflex= polyuretan lim- och tätningsmassa har använts runt alla fönster och dörrar

Parabond= snabbhärdande MS polymer har använts för att sammanfoga alla paneler

Paramastic= polybutan tätningsmassa som är 100% luft och fukttät har använts i

I alla fogar.