Redchurch Corner , London

Fasaden på denna 60-tals byggnaden togs bort in till den bakomliggande tegelstenskonstruktion, och ersattes med nya Jesmonite AC 730 kolgrå infällspaneler med en ”silver-filler” i ytan. Det löpande panelband runt byggnaden anpassar proportionerna på bottenvåningen och skapar en mer definierad fasad i gatunivån.

De två nya övre våningarna har  ljusare grå  paneler för att reducera intrycket av konstruktionen och bevara minnet av originalbyggnaden.

Jesmonite AC 730 panelerna är placerade i olika plan i djupled, vilket skapar variation i ytorna och skugga för att spegla karaktären hos den intilliggande viktorianska byggnaden på Club Row. I motsats härtill skapar profilen på panelerna på Redchurch Street medvetet en enklare yta i överensstämmelse med de omgivande övervägande platta Georgiska tegelfasaderna.

Länk till Jesmonite Gjutmassa