2016 beräknas den globala kompositmarknaden uppgå till

10,8 miljoner ton motsvarande 82 miljarder USD.

Kina, svarar för  28% av volymen, Nordamerika 26% och Europa 21%.

Kompositmarknaden väntas växa till ca 13 miljoner ton år 2021.

ABIC levererar material till den svenska kompositindustrin