2016 uppgick den globala kompositmarknaden till 10,8 miljoner ton.  Den totala marknaden väntas växa med 4 % årligen fram till 2021. Kina står för 60 % av  volymökningen.

Värdet av den globala kompositmarknaden 2016 uppgick till 82 miljarder USD, varav Nordamerika     30%,  Kina 25% och Europa 21%.

29 % av värdet  av den nordamerikanska marknaden 2016 gick till Aerospace och 28 % till Transportsektorn. Motsvarande volymsiffror  var 36 % till transportsektorn och 5 % av volymen till Aerospace.

 

Source: Overview of the global composite market, JEC Group  March 2017