Please select from the menu above

 • ABS

  akrylnitril-butadien-styrensampolymer

 • Accelerator

  substans som tillförs i härdplastharts för att förkorta härdtiden

 • AP

  Armerad plast (ibland synonymt med Armerad Polyester)

 • Aramidfiber

  organisk fiber med mycket hög brottöjning i drag och hög slaghållfasthet. Den mest kända varianten är Kevlar som är ett varumärke från DuPont.

 • Autoklav

  korsning mellan ugn och trycktank. Används för härdning av kompositer, vanligen prepreg, under högt tryck och hög temperatur.

 • B-stage

  delvis härdad matris. Används för att stabilisera matrisen i prepreg.

 • Bleeder

  plastfilm med små hål. Används för att förhindra att för mycket matris sugs ur

 • Breather

  fluffig filtmatta som används dels för att ta upp överskottsmatris och dels för att säkerställa ett jämnt utbrett tryck under vakuumduken

 • C-glas

  glasfiberkvalité med god kemisk resistens

 • CM

  Continuous Mat, fibermatta med kontinuerliga fibrer i slingor

 • CSM

  Chopped Strand Mat, korthuggen fibermatta (4-5cm fibrer), vanligtvis E-glas, pulver- eller emulsionsbunden

 • E-glas

  den vanligaste glasfiberkvalitén, med goda elektriska egenskaper.

 • EP

  epoxiplast

 • Epoxi

  härdplast som bla utnyttjas som lim, skydd, till fiberkompositlaminering, goda mekaniska prestanda

 • Exoterm

  kemisk process som utvecklar värme

 • Flock

  lösa fibrer för kompositlaminerinering

 • FRP

  Fiberarmerad plast (Fiber Reinforced Plastics)

 • Gelcoat

  lager av härdplast som har till uppgift att skydda laminatet och ge bra ytfinish. Kan användas både i formar och på färdiga produkter.

 • Glasfiber

  fiber gjord av glas. Finns i flera olika kvalitéer där E-glas är den vanligaste.

 • GRP

  Glasfiberarmerad plast (Glass fibre Reinforced Plastics)

 • Härdplast

  plastmaterial där polymerkedjorna blir kemisk förbundna i en härdprocess. T.ex. polyester, vinylester, epoxi och fenol.

 • HDT

  Heat Deflection Temperature, anger den temperatur där plastens fysikaliska egenskaper försämras

 • HM

  High Modulus, kolfiber- eller aramidkvalité med hög E-modul

 • Honeycomb

  distansmaterial för sandwichkonstruktioner med bikupekakform

 • HS

  High Strength, kolfiberkvalité av standardkvalité men något högre draghållfasthet

 • Hundkött

  se tacky-tape

 • Hybridväv

  Fiberväv sammanvävd med olika fiber ex. Glass/Aramid, Kolfiber/Aramid.

 • IM

  Intermediate Modulus, kolfiber- och aramidkvalié med hög E-modul och hög draghållfasthet

 • Infusion

  se vakuuminjicering

 • Kabelspiral

  spiralformat plaströr som egentligen används att hålla ihop elkabel. I komposittillverkning kan den användas till att distribuera matris eller tryck.

 • Katalysator

  substans som tillförs härdplastharts för att påbörja ett härdningsförlopp

 • Kevlar

  varumärke från DuPont. Se aramidfiber.

 • Kolfiber

  armeringsfiber med hög hållfasthet, fibern gjord av antingen PolyAkryloNitril-tråd. (PAN) eller en oljeprodukt (pitch) som karboniseras genom en pyrolysprocess. Finns i E-moduler från 200 GPa till 900 GPa.

 • Komposit

  material bestående av flera olika komponenter. Här används kompositmaterial om material som består av en eller flera typer av fiber och ett plastmaterial. T.ex. kolfiberförstärkt epoxi.

 • Multiaxiell matta

  matta där fiber i de olika riktningarna ligger i olika lager. Lagren hålls ihop av sytråd eller av strängar av smältad termoplast

 • PA

  Polyamidplast

 • PC

  Polykarbonatplast

 • PE

  Polyetenplast

 • Peel-ply

  kallas också avrivningsduk, släppfilm, släppduk. Läggs direkt på laminatet för att det ska vara möjligt att ta bort andra material som ligger mellan laminatet och vakuumduken i en sluten process. Peel-ply är vanligen en väv av t.ex. nylon som kan fås med eller utan medel för att underlätta att riva av den.

 • PET

  Polyetentereftalaplast

 • Pin-hole

  Litet hål, som ser ut om ett nålstick, i ytan på en komponent.

 • PMMA

  Polymetylmetakrylatplast

 • POM

  Polyformaldehydplast

 • Potlife

  den tid som en epoxiharts kan användas vid laminering från tillblanding till viskositeten är för hög,

 • PP

  Polypropenplast

 • Prepreg

  förimpregnerad fiber. Vanligen impregnerad med en epoxi, men andra matriser som polyester, fenol, cyanatester och bismalimid finns också.

 • PS

  Polystyrenplast

 • Pulverbunden

  bindning av kortfibrig glasfibermatta som löses upp av styrenet i polyester vid laminering.

 • PUR

  Polyuretanplast

 • PVC

  Polyvinylkloridplast

 • S-glas

  glasfiberkvalité med hög hållfasthet

 • Sandwich:

  konstruktionsmetod där man använder två tunna styva skikt på var sida om ett tjockt relativt mjukt skikt. De tunna skikten tar upp krafterna i planet och böjmoment, det tjocka skiktet tar upp tvärkrafter.

 • Sizing

  ytbehandling av fibern för att öka dess vätande och bindande förmåga,  olika beroende på typ av matris

 • Tacky-tape

  kallas också hundkött. Är en butylgummitape som används för att täta en vakuumduk mot formen.

 • Termoplast

  plastmaterial där polymerkedjorna inte är kemisk förbundna. Materialet kan smältas och formas om. T.ex. polyamid, polypropen, polyeterimid och polyetereterketon.

 • Tigerväv

  kombinationsväv med kolfiber och aramid (se även hybridväv)

 • Tixotrop

  trögflytande konsistens hos vätska för undvika att vätskan rinner utan att i större omfattning påverka den vätande förmågan

 • TPE

  termoplastisk elastomer

 • UDR

  Unidirectional Roving, enkelriktad väv

 • UHM

  Ultra High Modulus, kolfiber- och aramidkvalité med mycket hög E-modul

 • UP

  omättad polyesterplast

 • Vacuum bagging

  Lamineringsteknik där det härdande laminatet täcks med plastfilm varefter luften sugs ut, medför högre och jämnare kvalité, mindre luftbubblor, högre fiberhalt, bättre arbetsmiljö

 • Vakuumduk

  diffusionstät plastfilm som används för att sluta en form. Används vid slutna processer som vakuuminjicering, vakuumhärdning och härdning i autoklav.

 • Vakuuminjicering

  kallas också infusion. Sluten metod för att göra kompositlaminat, där man med hjälp av vakuum suger matris in i torr fiber.

 • Viskositet

  mått på hur lättflytande en vätska är, påverkar den vätande förmågan

 • WR

  Woven Roving, rovingväv, grov väv

 • Ytfinish

  ytkvalité, ytfinhet, ytbeskaffenhet. Hur bra ytan ser ut.