plasticbonder

Lindberg & Lund-gruppen har tagit fram ett nytt lim, Plastic Bonder V1, för polypropylen(PP), polyetylen(PE) och andra termoplastiska olefiner (TPO). Feta plaster med låg ytspänning är kända för att vara svåra att limma emot eftersom de har en opolär, glatt och inert yta.

Det nya limmet härdar i rumstemperatur och har god beständighet mot fukt och vatten. Limytorna behöver endast avfettas med isopropanol.

Lindberg & Lund-gruppen har utfört en omfattande testning och fått mycket goda resultat med Plastic Bonder V1. Mer information finns  här.