Vi byter bank den 21/4 till Handelsbanken, vårt plusgiro upphör i samband med detta.

Vårt bankgiro 5240-2096 är oförändrat.

Nytt IBAN: SE05 6000 0000 0004 0888 5521 och nytt BIC/Swift: HANDSESS.