ABIC Kemi AB och OBO Svenska AB har träffat en överenskommelse om att ABIC per den 15 september övertar distributionen av OBO Werkes produkter på den Svenska marknaden.

OBO Werke GmbH tillverkar sedan några år tillbaka Huntsmans RenShape blockmaterial.  Överenkommelsen innebär att svenska kunder nu också får tillgång till  hela OBOs sortiment från en leverantör – ABIC Kemi.

ABIC har nu har ett komplett sortiment av produkter för prototyp-, modell- och verktygstillverkning,  säger Nicklas Johnson, ABICs VD, och tillägger att de flesta produkterna kommer att levereras från ABICs  lager i Norrköping.

OBO Svenska AB ändrar i samband med att överenskommelsen träder i kraft namn till Modelco AB