Välkommen till

ABIC Kemi AB

Vi levererar industrilim, härdplaster, kol- och glasfiber till svensk industri. 

 ABIC Kemi är ett av företagen i Lindberg & Lund-gruppen.

Mera information om Lindberg & Lund gruppen