Välkommen till

ABIC Kemi AB

Vi har semesterstängt v 29, 30 & 31

 ABIC Kemi är ett av företagen i Lindberg & Lund-gruppen.

Mera information om Lindberg & Lund gruppen